חיפוש ספר
גודל אות גדול יותר גודל אות גדול  גודל אות רגיל
  » כל הספרים
  » ספרות מקור
  » ספרות מתורגמת
  » עיון
  » מסעות
  » שירה
  » אוכל
  » ילדים
  » אמנות
  » כל הסופרים
  » סופרים ישראלים
  » סופרים מתורגמים
  » על הסדרה
  » ספרי הסדרה
  » סופרי הסדרה
 

פתח דבר
מאז פותחה "מחשבת הגוף" בשנות השישים והשבעים, התנסו בה אלפי בני-אדם. רובם מעידים על איכות טובה יותר של התנהלותם הגופנית ביומיום ועל שיפור במקור התלונה שהביאה אותם לטיפול או לשיעורי ההתעמלות. עשרות מורים מלמדים את השיטה ברחבי הארץ, ומספרם הולך וגדל. אך כאשר נשאלת השאלה מהי "מחשבת הגוף", חלק מן התשובות ניתנות על דרך השלילה: לא, זו בוודאי לא התעמלות במובן המקובל; לא, זה לא טיפול נגד כאבי גב בלבד וכדומה. רבים מן המורים והתלמידים בוחרים להציע כתשובה: "בוא ונסה!"

כיצד נכנה את שיטת "מחשבת הגוף": חינוך לתנועת גוף טובה, הכשרת הגוף, התעמלות בריאותית? אלה אכן כמה כותרות אפשריות, המצביעות על צדדים חשובים של השיטה, וכל אחד מן השומעים או הקוראים יבין אותן בהתאם למערכת האסוציאציות והפרשנות הפרטית והחברתית שלו סביב המושגים חינוך, תנועה, התעמלות ובריאות. לנוחות הקריאה נשתמש בדרך-כלל מכאן ואילך, ולאורך הספר כולו, בקיצור מה"ג במקום "מחשבת הגוף".

חינוך לתנועת גוף נכונה לפי מה"ג אינו פעילות כדוגמת ריצה, שחייה או עבודה עם מכשירים, וגם לא פיזיותרפיה קונוונציונלית. מטרתו איננה ליצור גוף של אתלט חזק, שרירי ומהיר תנועה, או גוף של יוגי גמיש ובעל שליטה פלאית במערכות הגוף הבלתי רצוניות, אלא להגיע לכך שגופו של האדם יפעל כמכשיר מכוּון ויעיל.

הנחת היסוד של מה"ג היא שתנועה נכונה טובה לבריאות גופנית ונפשית, ולימוד התנועה הנכונה יכול לתרום תרומה נכבדה לפתרון שורה ארוכה של בעיות גופניות רווחות. לְמה הכוונה במילה תנועה, ומה צריך ללמוד עליה? מהי בריאות ומה הקשר בינה לבין תנועה נכונה?

מתוך השאיפה להשיב על שאלות אלה, צמחה שיטת מה"ג, על בסיס תפיסה כוללת של גוף האדם, הפוטנציאל הטמון בו, נקודות התורפה האופייניות לו, שימושיו והתפקודים הנדרשים ממנו. חקר הסיבות לפגמים במערכת התנועה והבנתן יביאו אותנו במישרין לדרכי המניעה שאפשר לנקוט. כך, במה"ג, בהתנהגות גופנית נכונה שהיא תוצאה הנרכשת מתוך מודעות והתנסות גופנית - נמנע מרבית מהנזקים שאנו מסבים לעצמנו.

הגורמים הבסיסיים החשובים ביותר לבעיות הגופניות, בעיקר אלו המוגדרות כאורטופדיות, הם לדעת מה"ג:

ליקויים או חולשות מבנה בסיסיים, שמקורם בעיקר במעבר המין האנושי להליכה על שתיים.

שימוש גופני לקוי, המוסיף ומעודד את הנזקים שמקורם בחולשת המבנה, ונובע בחלקו מחוסר מודעות ואורח חיים לא נכון ובחלקו מהרגלי תנועה ויציבה לקויים ומזיקים.

הערך המרכזי במה"ג הוא אפוא הדאגה לרווחתו ולתקינותו של הגוף. השיטה מתייחסת לידע הרב שנצבר בענפי המדע השונים העוסקים בגוף ומשמש את הרפואה המודרנית, ומבססת על ידע זה את הניסיון לחקור, לתאר, להבין ולפתור בעיות גופניות. הדרכים למניעת פגמים במערכת הגופנית נובעות מחקר והבנה של הסיבות להופעתם, ולכן יש לבסס את עיצובה של התנהגות גופנית נכונה על מודעות והתנסות. לכל אדם מומלץ לערוך היכרות עם גופו שלו, לרבות נתונים כלליים ואישיים. לכל בני-אדם אותו מבנה שלד, אותם שרירים ומערכות פנימיות, כולנו מושפעים מכוח הכבידה ונענים לאותם חוקי המכאניקה. ועם זאת לכל אחד מאפיינים אישיים כמו קצב, כוח, גובה, משקל, זריזות ומינוני אנרגיה, אופני תנועה מושרשים, דפוסי תנועה שגרתיים ומצומצמים כמו גם אזורים בעייתיים עקב היסטוריה פרטית או תורשה.

בתהליך הלמידה לומד המתעמל או המטופל להכיר את סגנון היציבה האישי על מנגנוניו השונים, להתמודד עם חולשות המבנה הכלליות והאישיות של הגוף, ולהגן עליו מפני מגוון בעיות רווחות המאיימות עליו חדשות לבקרים. זוהי השקעה מתגמלת הן בשיעורים בקבוצות קטנות והן בטיפול הפרטני, שבו מתווסף לתנועה גם מרכיב המגע. כל אלה מוצעים לכל גיל ולכל מצב בריאותי וגופני: לבריאים, לסובלים מבעיות גופניות שונות וגם לחולים במגוון מחלות.

הטיפול בגוף ובתחזוקתו בשיטת מה"ג לא מתעלם מן ההקשר התרבותי והמקצועי שבו הוא מתקיים. רוב המצוקות הגופניות מגיעות לטיפולה של המערכת הרפואית המקובלת והממוסדת, אך יש המחפשים פתרון מחוץ למערכת זו מסיבות שונות: לאחר שהתאכזבו מן הניסיון להיעזר בשירותיה, מתוך סקרנות, או מתוך כוונה למנוע את הישנות המצוקה הגופנית בעתיד. כדאי לשאוף לשיתוף פעולה בין ההיצע הרפואי המקובל לבין גישה ייחודית כמה"ג, ולשם כך ראוי שכל אחד מן הצדדים יכיר היטב את עבודת האחר. שיתוף פעולה בין הרופא המטפל לבין הטיפול בַּשיטה עשוי למנוע פעולות קיצוניות כמו ניתוחים וקיבועים, וכאשר הן אכן מבוצעות, ניתן לקצר את זמן ההחלמה והחזרה לתפקוד תקין של החולה. למרבה הצער, היכרות הדדית ושיתוף פעולה מסוג זה נדירים.

ספר זה הוא ניסיון להסביר בהרחבה, לנמק ולהדגים את הצד התיאורטי של מה"ג, ולפרוש את דרכי יישומה המעשי של התיאוריה, כמעין תעודת זהות של השיטה, בין השאר גם כדי לקדם שיתוף פעולה כנזכר לעיל. (שני הספרים הקודמים על השיטה התמקדו בנושאים ספציפיים: מה"ג הביא תשעה שיעורים מנותחים לדוגמה, ו"על סימטריה ואסימטריה - עקמת נעורים" הוקדש לטיפול בסקוליוזה.) תיאור התופעות הגופניות נע מן הייחודי והפרטי אל תופעות כלליות, מן האישי להבנת המשותף, וגם בכיוון ההפוך, מן ההכללה אל המקרה הפרטי. כל פרק מאיר את הגישה מהיבט שונה, אך בכולם מודגש ייחודה העיקרי: התבוננות בעובדות אנטומיות מוצקות וכלליות, ומתוכן הבנת השלכותיהן המעשיות על ההתנהלות הגופנית, מנקודת מוצא בריאותית. הספר עוסק גם בזיקותיה של השיטה לנושאים שאינם משויכים בדרך-כלל לתחום התנועה: פיזיותרפיה, התפתחות אישית, למידה, חשיבה והתנהגות.

הספר נחלק לארבעה חלקים. חלק ראשון: התנהלות גופנית על-פי "מחשבת הגוף", עוסק בהנחות היסוד שבהתנהלות הגופנית ובלמידתה. חלק שני: פיתוח תנועה ויציבה, מפרט מושגי יסוד בשיטה: הקשר בין מודעות ויציבה, איכות התנועה, תנועה-תנוחה ומעברים ביניהן, היחסים בין כוח וגמישות, מקומם המרכזי של שחרור והרפיה, תפקידה של המערכת הפְּרוֹפְּריוֹסֶפּטית, נושא הנשימה, ולבסוף הקשר בין גוף, חשיבה, הכרה ורגש. חלק שלישי: שיעורים וטיפולים, עוסק בדרכי היישום שמציעה מה"ג לרעיונותיה הלכה למעשה בשיעורי התנועה ובטיפול האישי. חלק רביעי: מבט עומק על גוף האדם, מתמקד בכמה מן הנושאים שלגביהם השיטה מציעה התייחסות חדשה ושונה מן המקובל: הלורדוזות כאזורי תורפה, מרכזיותם של שרירי הבטן, קרקעית האגן ובית החזה.

סדר הפרקים מזמין קריאה ליניארית, המתפתחת על-פי ההיגיון המבני שלהם ומאפשרת ליהנות מתמיכתו של כל פרק בבאים אחריו. ועם זאת כל פרק עומד בפני עצמו, כך שאפשר גם לקרוא את הספר בכל סדר שהוא ולדפדף בין הפרקים באופן חופשי.

הספר מכוון לשתי קבוצות עיקריות של קוראים: האחת כוללת את כל המתעניין בגופו ובבריאותו ורוצה להעמיק בגוף מתוך סקרנות אישית ואינטלקטואלית, והאחרת כוללת אנשי מקצוע מכל תחומי הטיפול בגוף. נושאי הפרקים ורמת ההעמקה מותאמים לשני הסוגים כאחד, והכוונה היא שכל קורא ימצא בספר את מבוקשו על-פי רמת העניין והעומק המתאימה לו.

חלק ראשון
התנהלות גופנית על-פי "מחשבת הגוף"

1. מהי התנהלות גופנית
כדי לשמור על בריאות הגוף, לתפקד לאורך היום ולסיים אותו ללא תשישות, להירדם היטב ולחוות שינה טובה, יש לארגן את ההתנהלות הגופנית. הדבר מחייב לתת את הדעת לכל מרכיביה על-פי שיטה הולמת, וללמוד ליישמה בשילוב בין התנסות מעשית ותיאורטית, ובין מודעוּת והתכוונות. מעטים האנשים המאמצים לעצמם התנהלות גופנית נכונה על כל היבטיה בלי למידה כזאת.

ההתנהלות הגופנית כוללת את כל מה שאדם עושה עם גופו, הן בשעות שבהן הוא ער והן בשנתו, וכך במובנים רבים, האדם והתנהלותו הגופנית חד הם: מן ההתנהלות הגופנית אפשר לגזור מידע על מצב בריאותו, על חיוניותו, על מידת ערנותו ועוד. דרך ההתנהלות הגופנית ניתן ללמוד אם הגוף "משומן" במפרקים, "חלק" בתנועות, ואם האדם המתנועע מוּדע בו-זמנית לכל איברי הגוף, או שמא התנועה "חורקת", שוחקת ומזיקה. ההתנהלות הגופנית משקפת את יכולתו של האדם להתמודד עם נתונים ביו-מכאניים ופיזיולוגיים בחיי היומיום, והיא עשויה גם לשקף את מצב רוחו.

יציבתו של האדם, שהיא למעשה האופן שבו הוא מתארגן מבחינה גופנית, אם בתנועה ואם בתנוחה, תופסת מקום מכריע בהתנהלות הגופנית, וממנה נובעים הקשר והשפעת הגומלין בינה לבין איכות חייו. יציבה נכונה חיונית לבריאות הגוף ולשמירתו, ובוודאי למערכות הגוף האורטופדית והנוירולוגית. כמו כן היא משפיעה על מחזור הדם, ודרכו על שאר מערכות הגוף, שומרת על מאזן הכוחות ומשפיעה על הערוּת והחיוניוּת.

במה"ג, ההיבטים השונים של התנהלות גופנית קשורים במושג "כושר", אך בשונה ממשמעותו המוכרת של מושג זה. במה"ג כושר פירושו שליטה על ההתנהלות הגופנית, המחייבת הקשבה גופנית, ריכוז, מניעת שחיקה ועייפות מיותרת, חסכנות בתנועה, שיבוץ מנוחות או חלקי מנוחות ויכולת התמדה.

התנהלותו הגופנית של האדם היא בחלקה תוצאה של תורשה, ובחלקה אימוץ לא מודע של הרגלי תנועה. היא מושפעת מההיסטוריה הפרטית, מפתולוגיות שונות, לאו דווקא אורטופדיות, מהרגלים, מעיסוקים, מהשפעת הסביבה, מריהוט, מלבוש ומגורמים רבים נוספים. כדי להתגבר על המכשלות האורבות להתנהלות גופנית, יש להכיר אותן, להבין את המנגנון שלהן ולהתנגד להשפעתן המזיקה.

מה"ג כוללת במונח התנהלות גופנית מרכיבים שונים, כמו: מודעות, יציבה, איכות, שחרור והרפיה, קצב, הבנת המערכת הפְּרוֹפְּריוֹסֶפּטית ועוד. כל אחד מהם מפורט בספר זה בפרק משלו, והם נארגים יחדיו לאורך הספר בהקשרים שונים. בפרק זה ובשני הפרקים הבאים אחריו מובאות הנחות יסוד המתייחסות להתנהלות גופנית ולרכישתה.

רווחת הגוף לטווח ארוך
ייתכן ששפע האפשרויות של תנועת הגוף הוא שמביא לכך שהמודעוּת הגופנית אינה מהווה נושא מובהק לדיון מקצועי. שאלות כמו מה "נכון" מבחינת הגוף, מהי כמות או מידת המאמץ המתאימה לו ומהו כיוון התנועה הרצוי לו, אינן זוכות להתייחסות מעמיקה. בשיטות שונות מזמינים אנשים להשקיע בגוף, אך אין מציעים להם מחשבה על התנהלות גופנית כוללת, אלא רק התייחסות מקומית: חיזוק, קואורדינציה, טיפול במערכת הלב-ריאות. מרביתן מתמקדות באימון, ואינן מתייחסות כלל להשלכות הפעילות שלאחריו. כך למשל אפשר לראות ספורטאים מקצועיים שיציבתם גרועה. חשוב שכל שיטה העוסקת בגוף תתייחס לשימוש נכון בו, תקנה למוריה ידע רלוונטי והם יעבירו אותו לתלמידיהם.

מה"ג מתייחסת לגוף באופן שישרת את האדם באופן נכון ומיטבי על פני קשת תפקודים רחבה, מתוך התאמה לאורח החיים של האדם המערבי הכולל תנאי מגורים, עבודה, שעות פנאי ועוד, המשפיעים על התנהלותו הגופנית. ההסתכלות שמציעה השיטה על ההתנהלות הגופנית מעוגנת בידע שיש עליו הסכמה מן הצד הרפואי והמדעי, בתוספת ראייה בריאותית כוללת וזיקה הדדית בין מודעות ויכולת.

לגוף אין מנגנון השומר ומתריע בפני תחילת שחיקה ונזקים אורטופדיים מצטברים, בניגוד למנגנונים יעילים יותר המשמשים אותו להתרעה מפני נזקים במערכות אחרות. אנו מסוגלים להבחין בדקירת קוץ עוד לפני שמתפתחת דלקת במקום, בטמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי לפני שהשפעותיה ניכרות בגוף, בריח או בטעם של מזון מקולקל בטרם נטעם אותו ועוד. לעומת זאת, השכר והעונש הטמונים בהתנהלות גופנית מזיקה אינם מיידיים, בדרך-כלל, אלא מתבטאים רק לאחר זמן, לעתים בעקבות פעולה קיצונית כלשהי הכרוכה במאמץ רב, לא מדורג ולא מתאים ליכולת.

טעויות קטנות ומצטברות בהפעלת הגוף אינן משדרות אותות אזהרה. הן מאפשרות לגוף "להסתדר עם זה" לאורך זמן ממושך, ורק עם הופעת המצוקה ולאחר שכבר נגרם הנזק אפשר, במעשה בלשוּת, למצוא את מקורו במעשי העבר שאופיינו בהעדר מודעות. לכן, כדאי לקבל עצה או טיפול מבעוד מועד מאיש מקצוע שעניינו התנהלות גופנית נכונה, ולהקדים לכל פעולה גופנית שיקול דעת מתאים. מסיבה זו, מדובר בקורס אינסופי. ה"חומר" לא נגמר (כמה נחמד!), והתלמידים ממשיכים להיפגש לצורך למידה ושמירה על הגוף.

אין בנמצא נוסחת פלאים הפותרת את הבעיות האורטופדיות, אך אנשי המקצוע של מה"ג יכולים להנחות את מטופליהם לנקוט בשימושי גוף נכונים, לאור תובנות מסוימות. רבים אינם יכולים או אינם רוצים לשנות באופן קיצוני את אורח חייהם. יש לזכור גם שהדאגה לבריאות למרות חשיבותה, אינה השיקול היחיד בקביעת דרך החיים. מטרת מה"ג היא להעניק לכל אדם את הידע הנחוץ כדי לעצב את אופן התנהלותו בחיים, ולעשות זאת דרך התנסויות גופניות שיאפשרו לו לשלב ידע זה במסכת השיקולים המורכבת והאישית שמניעה את אורח חייו. יישומו של ידע זה מאפשר לשפר באופן משמעותי את אופן השימוש בגוף, ולהיפרד ממגבלות גופניות מטרידות לטובת חיים עשירים ונעימים יותר.

הבדלים בין-אישיים בסגנונות ודגמי תנועה
ההתנהגות הגופנית, כמסתבר, היא תבנית מורכבת ואישית מאוד, התלויה במגוון גורמים ונתונה להשפעות רבות. לכן, לא ניתן לצמצם את מה"ג למספר עקרונות פשוטים הטובים לכל עת ולכל אדם, והשיטה אינה מתנסחת כתקנון התנהגותי שמניח יסודות לאורח חיים אידיאלי מבחינה גופנית.

קיימים סגנונות תנועה רבים, המאפיינים ואף מייחדים אנשים שונים. יש הנוהגים להתנועע מהר ובחיפזון, אחרים מתנועעים לאט ובמתינות. יש כאלה שתנועת גופם חדה וקטועה, ואחרים שתנועתם עגולה, רכה וזורמת. יש המשקיעים כוח רב בכל תנועה, ברוב המקרים מעבר לדרוש, וכאלה שתנועתם נטולת מרץ. יש אנשים שנוטים לבחור במסלולי תנועה קצרים וכאלה שנוטים למסלולים ארוכים, יש מוחלטים ויש מהוססים. קואורדינציה היא היבט חשוב של סגנון התנועה. יש כאלה שתנועתם מתואמת ורבת-חן, הם מפעילים את איבריהם מתוך רגישות ליחסי הגומלין ביניהם ולמקומם בתוך השלם, ואחרים שתנועתם חסרה מעלות אלה. זו רשימה חלקית בלבד של מאפייני סגנונות התנועה, וקשה למצוא שני אנשים שאופי התנועה שלהם זהה מכל בחינה. לצד מגוון סגנונות התנועה, אפשר למצוא מגוון גדול של דגמי יציבה. מידת הקיעור והקימור של קשתות עמוד השדרה שונה מאדם לאדם: ישנם בעלי עורף קצר כך שהסנטר בולט וקו השיער מאחור מקורב לצווארון, ואחרים שקשת המותנית שלהם קעורה מדי וכתוצאה מכך, או כסיבה לכך, האגן והבטן מוטים לפנים. להבדלים בעומק הקשתות הללו יש כמובן השפעה רבה על יציבת הראש והרגליים, המשפיעים זה על זה.

הבדלים בין-אישיים אחרים קשורים לחוסר סימטריה בין ימין ושמאל: עמוד שדרה מעוקם לאחד הצדדים, ראש מוטה מעט לצד אחד, כתף אחת מוגבהת מהשנייה, שוני באורך הרגליים, נטיית אחת מהן לסיבוב, יישור לא זהה של שתי הברכיים ועוד. אלה יבואו לידי ביטוי בהליכה, בגרירת רגליים, בצליעה קלה או בהתנדנדות מצד לצד כברווז.

אחד הגורמים המשפיעים על טבעה של ההתנהגות הגופנית הוא תחום רחב וקשה להגדרה - אורח החיים. הכוונה היא למִגוון הפעילויות שבהן האדם מעורב: המקצוע, העיסוקים השונים, התחביבים. מובן שסַבּל המעמיס על גופו משקל רב או גיאולוג המתמחה בעבודת שטח, משתמשים בגופם באופן שונה זה מזה ונבדל ממתכנת שמעביר את רוב שעות עבודתו בישיבה מול המחשב. בה במידה יש הבדל ניכר בין שני מתכנתים שהאחד מבלה חלק מזמנו הפנוי בפעילויות גופניות ספורטיביות, והשני מעדיף לבלות את שעות הפנאי שלו בישיבה מול הטלוויזיה או בשיחת רעים נינוחה ללא תנועה.

גם לסוג הפעילות הספורטיבית המועדפת יש השפעה ניכרת על ההתנהגות הגופנית: אין דינו של המרבה בהליכה כדינו של המרבה לשחות, וגם סגנון השחייה ממלא תפקיד חשוב בהקשר זה. כך שונה רוכב על אופניים ממשַחֵק טניס, ממשתתף בשיעורי ספורט, ממבקר בחדר כושר או ממשתתף בשיעורי מה"ג. כל פעילות גופנית מטילה מגבלות ואילוצים כבדי משקל על טווח הפעולה האפשרי של המפרקים והשרירים ועל יצירת דגמי תנועה במוח.

היבט חשוב נוסף של אורח החיים הוא מדיניות המנוחה האישית, המאפשרת שימוש חסכוני, מתחשב ומאוזן בגוף. אויביו המושבעים של האיזון בין פעילות ומנוחה הם עבודה רצופה במשך שעות רבות בלי התחשבות בצורכי הגוף, עייפות מצטברת, מתח נפשי, ומנגד מאמץ גופני רב ולא מדורג.

אורח החיים אינו תלוי רק במזגו של האדם או ברצונו הטוב, אלא גם בסביבה הגיאוגרפית והטכנולוגית שבה הוא מתפקד ובהקשר החברתי והתרבותי שבו הוא חי. מי שחי באזור הררי מפעיל את גופו אחרת ממי שחי במישור, ומי שחי בעיר והולך על משטחים מישוריים ונוקשים כמו מדרכה וכביש, מזיק לגופו יותר ממי שחי באזור כפרי והולך על מסלולי עפר בעלי גובה משתנה וקרקע מרופדת עשב. משטח נוקשה כופה על כפות הרגליים, על הרגליים לכל אורכן ועל עמוד השדרה דגמי הליכה חדגוניים, נוקשים ומזיקים, בניגוד להליכה בטבע. התנהגותו הגופנית של מי שחי בבית משותף המצויד במעלית שונה מזו של מי שחי בקומה גבוהה של בית ללא מעלית. המעלית היא אחד ממגוון גדול של אמצעים טכנולוגיים, לצד מכונית, מכונת כביסה, מדיח כלים וכלי עבודה חשמליים למיניהם, שיש להם השפעה על אורח חיינו, על טבעה של ההתנהלות הגופנית ועל איכותה, לטוב או לרע.

גם מרכיבי ריהוט ולבוש שונים ממלאים תפקיד בעיצוב דגמי ההתנהלות הגופנית של האדם. הישיבה והשכיבה שלנו מגיבים למצע, רכותו ועיצובו, וקובעים את אופן ההתארגנות עליו. כמוהם גם כליאת הגוף בשמלה צרה או בחליפה מחויטת והדוקה, המגבילים את התנועה. גם להליכה בנעלי עקב שתמיד אינן מותאמות למבנה כף הרגל השפעה רבה על ההתנהלות הגופנית. לכל נעל השפעה על השימוש בגוף: נעליים יכולות להגביל את חופש התנועה הפנימית בתוך כף הרגל, להקל או לפגוע בקפיציות שמפרקי הרגליים מעניקים לגוף, ולכך תהיה השפעה גם על מפרקי הגֵו הניצב מעל הרגליים.

בני-אדם רבים מטפחים אורח חיים שגרתי למדי, המורכב מקבוצה נבחרת ומצומצמת של פעילויות, ואורח חיים זה משפיע במידה מכרעת על גופם. מכאן חשיבות השאלה באיזו מידה אורח החיים הנבחר הוא מגוון ומאוזן.

בשיעורים ובטיפול האישי כאחד מטפחת מה"ג רגישות לתנאי החיים הספציפיים ולמאפיינים האישיים של כל מתעמל ומטופל, ומכוונת אותו להכיר את הגוף, לחשוב עליו וללמוד כיצד לעצב ולווסת בתשומת לב את ההתנהלות הגופנית. הדרך לעשות זאת היא על-ידי הפניית תשומת לב למרכיבי אורח החיים, לכמות האופציות בכל אחד מצמתיו, ובתוך השיעור - למציאת תגובות תנועתיות בצמוד לנושא הנתון.

כל אלה נועדו להפחית את הנטל שבו הגוף נושא, לווסת אותו, להגן על יעילותם של מנגנוני הריכוך והבלימה שהוא מצויד בהם ולמנוע בלאי ונזקים מיותרים.

ההשתתפות המתמידה בשיעורי מה"ג פותחת אפשרות לתחזוקה טובה של הגוף על חלקיו השונים תוך העמקה בקשרי הגומלין ביניהם. המִפרקים כולם זוכים "לשימון" בתנועה, תוך התחשבות בחולשות המבנה ואיזון בין גמישות לכוח, במטרה להאט ואולי אף למנוע את הבלאי המתרחש בגוף מעצם השימוש בו. "שימון" זה מבטיח את כושרו של הגוף לתפקד באופן חופשי, רבגוני ומשוחרר.

 

מחשבת הגוף: השיטה - תנועה, בריאות, טיפול
מאת: יוספה מיכאלי

מהדורה ראשונה, יוני 2009
מספר עמודים: 397
פורמט: 22.3X14.5ס"מ
כריכה: רכה
עיצוב הספר:
אירית עמית
עיצוב העטיפה:
תמיר להב-רדלמסר

לספר מצורף חינם DVD ובו שלושה שיעורים לדוגמה

מחיר מומלץ: 98 ₪
מסת"ב 978-965-13-2026-2
דאנאקוד: 497-1125

שתפו ספר זה עם החברים